အျငိမ္ေလး မုုိက္တယ္ – ျမန္မာအျပာကားသီးသန္႔ပဲၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုုရင္ www.gonesin.xyz ကိုုလာခဲ့ေနာ္

Date: January 11, 2020