ခိုးစားေနတဲ့ပူစီနုနုအငံုးေလးကုိယ္တိုင္ရုိက္ဂလု

Date: December 12, 2019