လူျမင္ကြင္းမွာဖင္ေထာင္လိုးေနတဲ့အတြဲ

Date: October 22, 2019