အျပင္ထုတ္ျပီး ျပီးလိုက္ရတဲ႕ ျမန္မာအတြဲအခ်စ္နယ္ကၽြံ ေခ်ာင္းရိုက္. ..ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား အသစ္မ်ားေန႕စဥ္ၾကည္ရွဳ ရန္ ခ်န္နယ္ျမန္မာ အြန္လိုင္း ေဒါ႕အြန္လိုင္း ကိုလာခဲ႕ဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

Date: June 30, 2020