ပက္လက္ လွန္ေနတာကိုု အေပၚကေန အားရပါးရ ေဆာင့္ေပးတာ

Date: September 13, 2019